DNEVNA PONUDA

Misli na sebe

meni scaled Dnevna ponuda

DNEVNI MENI            39KN

——————————————————-

varivodrfhz scaled Dnevna ponuda

VARIVO     24KN

——————————————————-

salata scaled Dnevna ponuda

SALATA     23KN

——————————————————-

desertdfgh scaled Dnevna ponuda

DESERT    26KN

——————————————————-

Najbolje kombinirati uz:

SOK 4 Dnevna ponuda

JUST ORANGE V sadfsadShape Dnevna ponuda

raspberry maca scaled Dnevna ponuda

MACA BALANCE V sadfsadShape Dnevna ponuda

DNEVNA PONUDA

Misli na sebe

DNEVNI MENI ………………………. 39KN

       Vidi sastojke

VARIVO  …………………………………  24KN

       Vidi sastojke

SALATA  ……………………………….  21KN

Vidi sastojke

DESERT  ………………………………..  26KN

Vidi sastojke